Uderzenie w Kościół

Bilans represji wobec duchowieństwa na obszarze Polski w obecnym kształcie geograficznym należy rozpocząć od momentu, gdy na tereny Polski, z których odchodził jeden totalitaryzm – narodowosocjalistyczny – wkraczał drugi, nie mniej groźny

Według ustaleń ks. Romana Dzwonkowskiego, w przededniu wybuchu II wojny światowej na terenie Związku Radzieckiego pozostało przy życiu i duszpasterzowało w ograniczonym stopniu tylko dwóch księży katolickich. Inni duchowni katoliccy, po odbyciu kary więzienia, zostali wysłani za granicę, rozstrzelani albo zmarli w więzieniu, łagrze czy na zesłaniu. Takiego scenariusza wydarzeń należało spodziewać się również w Polsce.

Czytaj całość.

W rękach oprawców

Zostałem [...] wsadzony do samochodu, w którym jeden z funkcjonariuszy [UB] groził mi, abym siedział cicho. Przewinął mi się wówczas przed oczami cały szereg cierpień, jakie miałem przejść i dlatego za wszelką cenę postanowiłem się wydostać.

Zostałem [...] wsadzony do samochodu, w którym jeden z funkcjonariuszy [UB] groził mi, abym siedział cicho. Przewinął mi się wówczas przed oczami cały szereg cierpień, jakie miałem przejść i dlatego za wszelką cenę postanowiłem się wydostać.

Czytaj całość.

RSS